Iveco E-Way – rekordan doseg od 543 km
-
Iveco E-Way – rekordan doseg od 543 km

Iveco E-Way – rekordan doseg od 543 km

Autobus je za kretanje koristio baterijski blok kapaciteta 335 kWh.

Na inicijativu njemačke kompanije Verkerhrsbetriebe Bachstein, organizovana je vožnja električnog autobusa Iveco E-Way, sa rekordnim dosegom.
Tokom dvodnevne vožnje (od 5:30h – 16h), autobus Iveco E-Way, za čijim upravljačem je bio vozač Malte Seek, prešao je ukupno 543 km a rezultat je potvrdila organizacija TÜV Nord.
Autobus je za kretanje koristio baterijski blok kpaciteta 335 kWh, koji je na kraju vožnje pokazivao da je preostalo još 3 odsto kapaciteta, a proračunato je da je energetska potrošnja iznosila 0,61 kWh/km.
Raniji rekordni doseg sa autobusom Iveco E-Way, iznosio je 527 km.