S-WAY sa pogonom na CNG
-
S-WAY sa pogonom na CNG

S-WAY sa pogonom na CNG

Naš kupac, RAFINERIJA NAFTE BROD A.D. je u stalnom proširenju izgradnje mreže za punjenje CNG-om ( komprimovani gas ).

Kada se uzme u obzir potreba za diverzifikacijom snabdevanja energijom i velika pažnja koja se mora voditi o kvalitetu vazduha u urbanim sredinama, jasno je da alternativna goriva imaju važnu ulogu u našoj budućnosti.

U ovoj oblasti, Iveco je oduvek pridavao veliku važnost prirodnom gasu, a sada nudi najširi asortiman vozila na CNG na tržištu. Upotreba vozila na prirodni plin je investicija ne samo velike društvene vrijednosti, već i ekonomske vrijednosti za kupca. Osim što ima nižu cijenu i manju potrošnju, u mnogim zemljama pogon na metan također ima koristi od posticaja za kupovinu.

Tehnologija vozila na prirodni plin je italijanska tradicija i od 80-ih je dobila prioritet u Ivecovim istraživanjima proizvodnje ekoloških vozila. Iveco je evropski lider u proizvodnji i prodaji ovih vozila: kamiona, kombija i autobusa dizajniranih za sve vrste poslova, a posebno za gradsku upotrebu.

Iako vozila Iveco sa dizel motorima koji su u skladu sa evropskim EEV standardima već imaju veoma niske nivoe emisija, vozila sa motorima na prirodni gas se već približavaju, a ponekad i premašuju ograničenja u predloženim standardima Euro VI, koji će se primenjivati ​​na teška teretna vozila i autobuse od 2013. To znači da Iveco već posjeduje tehnologiju neophodnu za narednu deceniju.

Štaviše, stehiometrijski sistem sagorevanja (sa hemijski ispravnim odnosom vazduh-gorivo) izabran za FPT motore na prirodni gas sa trosmijernim izduvnim katalizatorom, ima karakteristike pouzdanosti i izdržljivosti koje su testirane i isprobane godinama na lakim transportnim vozilima. Ono što ovaj sistem razlikuje od ostalih je to što je u stanju da se prilagodi prema sastavu gasa koji se koristi tako da motor održava niske nivoe emisije bez uticaja na performanse.